Home

Referenties

Better Work Together heeft eind 2007, samen met een aantal medewerkers, een onderzoek uitgevoerd naar het arbo- en
verzuimbeleid bij NS Reizigers. Dit heeft geresulteerd in
een heldere rapportage met concrete aanbevelingen.
Peter ondersteunt nu op interim-basis bij de implementatie
van zijn aanbevelingen. Ik ben zeer tevreden over
de samenwerking met Peter. Hij is in staat om stakeholders van
diverse pluimage een goed product te leveren. Zijn vakkennis
staat buiten kijf. Hij weet die op een goede manier toe te passen in
de context van het bedrijf.

Margret Huisman, directeur P&O NS Reizigers

Peter heeft een bijdrage geleverd aan een tweetal projecten van de Stichting PPM. Hij heeft zich in deze projecten met name
onderscheiden door de creativiteit van zijn inbreng, zijn snelle “schakelen” en het inzicht in en bijdrage aan de processen die doorlopen werden.

Huib Arts, secretaris stichting PPM; voorzitter Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne.

Peter heeft eind 2007 stofmetingen uitgevoerd in het kader van een stofreductieprogramma. Hij heeft het hele project op een prettige en professionele manier uitgevoerd. Het resultaat was een overzichtelijke rapportage met heldere en uitvoerbare adviezen.
Kees Pico, Essent


Better Work Together
   
 
 
Producten
Referenties
 
 
Contact

Arboaanbod.nl